Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurupelit Kampüsü

Kamu Hizmet Standartları

02.04.2020

Kamu Hizmet Standartları: Üniversitemiz Birimleri tarafından sunulan hizmetlere ilişkin başvurularda istenen belgelerin ve en geç tamamlanma sürelerinin tespit edilerek standartlaştırıldığı ayrıca bu standartlara uyulmaması halinde müracaat edilecek yerlerin ilan edildiği sistemdir.

Kamu Hizmet Standartları

Hizmet Envanterleri