Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurupelit Kampüsü

Ders Programları

01.05.2020
Ders Programları

Acil Hemşireliği Ana Bilim Dalı

Akıllı Sistemler Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Anatomi Ana Bilim Dalı

Antrenörlük Ana Bilim Dalı

Arkeoloji Ana Bilim Dalı

Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı

Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı 

Bilgisayar Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Ana Bilim Dalı

Coğrafya Ana Bilim Dalı

Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Dini Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı

Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Evlilik ve Aile Danışmanlığı Ana Bilim Dalı

Felsefe Ana Bilim Dalı

Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı

Fizik Ana Bilim Dalı

Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Girişimcilik ve Yenilikçilik Ana Bilim Dalı

Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı

Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Hemşirelik Ana Bilim Dalı

İktisat Ana Bilim Dalı

İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı

İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı

İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı

İstatistik Ana Bilim Dalı

İşletme Ana Bilim Dalı

Kadın ve Aile Araştırmaları Ana Bilim Dalı

Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı

Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı

Kimya Ana Bilim Dalı

Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Matematik Ana Bilim Dalı

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı

Medya ve İletişim Ana Bilim Dalı

Metalurji ve Malzeme Bilimi Mühendisliği Ana Bilim Dalı

Moleküler Tıp Ana Bilim Dalı

Müzik Ana Sanat Dalı

Ortodontri Ana Bilim Dalı

Özel Hukuk Ana Bilim Dalı

Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı

Psikoloji Ana Bilim Dalı

Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı

Sosyoloji Ana Bilim Dalı

Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı

Tarih Ana Bilim Dalı

Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı

Tarım Makinaları Ana Bilim Dalı

Tarımsal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı

Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı

Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı

Temel Eğitim Ana Bilim Dalı

Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı

Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı

Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı

Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim Dalı

Veteriner Mikrobiyolojisi (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı

Yabancı Diller Ana Bilim Dalı

Zootekni Ana Bilim Dalı