Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurupelit Kampüsü

Erasmus Takvimi

21.01.2021
Erasmus Takvimi

Erasmus öğrenci başvuruları online olarak 15 Şubat 2021 – 01 Mart 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Tüm detaylı bilgiler aşağıda sunulan “2021 Erasmus+ KA1: Bireylerin Öğrenme Hareketliliği: Öğrenci Öğrenim – Staj
Hareketliliği Takvimi” afişinde ve http://erasmus.omu.edu.tr/tr/duyuru/2021-erasmus-ka1-bireylerin-ogrenmehareketliligi-
ogrenci-ogrenim-staj-hareketliligi-takvimi/75” web adresinde yer almaktadır.