Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurupelit Kampüsü

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Programları Yedek Listeleri

22.02.2021

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora/Sanatta Yeterlik Programları Yedek Listeleri için tıklayınız…

Asıl olarak kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların; kesin kayıt başvuru işlemleri 22-23 Şubat 2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Kesin kayıt yaptırmak isteyen adayların talepleri ve belge incelemeleri 24 Şubat 2021 Çarşamba günü tamamlanacaktır. Kayıt işlemleri kesinlikle şahsen veya posta yoluyla yapılmayacaktır.

İstenen Belgeler:

 • Lisans Diploma/Mezuniyet belgesi (E-Devlet çıktısı)
 • Lisans Transkripti (Onaylı ve en geç 17.01.2021 tarihi ve öncesinde mezuniyet tarihi belirtilmiş olmalıdır)
 • Yüksek Lisans Dereceli Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına kayıt yaptıracaklar için Yüksek Lisans Diploma/Mezuniyet belgesi (E-Devlet çıktısı)
 • Yüksek Lisans Dereceli Doktora/Sanatta Yeterlik Programlarına kayıt yaptıracaklar için Yüksek Lisans Transkripti ( Onaylı ve en geç 17.01.2021 tarihi ve öncesinde mezuniyet tarihi belirtilmiş olmalıdır)
 • ALES Sonuç Belgesi
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Renkli olarak taranacaktır)
 • Eğitim Dili/Eğitim Alanı Yabancı Dil/Doktora/Sanatta Yeterlik programları için Dil Belgesi
 • Adli Sicil Kaydı (E-Devlet çıktısı)

Kayıt İşlemi:

Asıl olarak kayıt hakkı kazanan ve kesin kayıt yaptırmak isteyen adaylar yukarıda belirtilen belgeleri 23.02.2021 Çarşamba günü saat 16.00’a kadar;

 • Ad-Soyad
 • Aday Numarası
 • Kesin kayıt yaptırmak istenilen programın adı

yazılarak, yukarıda belirtilen belgeleri ek olarak lisansustu.kesinkayit@omu.edu.tr  adresine göndermeleri gerekmektedir. 22-23 Şubat 2021 tarihleri dışında yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Not: Başka bir yükseköğretim kurumunda tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programına kayıtlı adayların kesin kayıtlarının yapılması mümkün değildir. Bu durumda olanların, varsa kayıtlı oldukları programlardan ilişiklerini kestirerek kesin kayıt yaptırma taleplerini enstitümüze iletmeleri gerekmektedir.