Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurupelit Kampüsü

Tüm Öğrencilere Duyurulur

22.02.2021

Tüm Öğrencilerin Dikkatine

2020-2021 Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yaptıran öğrencilerin aynı anda başka bir yükseköğretim kurumunda da kaydı bulunanlara harç borçlandırması yapılmıştır. Yeni kayıt yaptıran öğrenciler otomasyon sisteminden durumlarını kontrol ederek; her iki programa devam etmek istedikleri takdirde harç borçlarını yatırmaları, başka üniversitede bulunan kayıtlarını sildirdikleri takdirde Üniversitemiz harç bürosuna durumlarını güncelletmeleri gerekmektedir.