Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurupelit Kampüsü

Ana Bilim / Ana Sanat Dalları ve Programlar

Anasayfa » Akademik » Ana Bilim / Ana Sanat Dalları ve Programlar
Anabilim Dalları ve Programlar

Acil Hemşireliği (disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Acil Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Latif DURAN(Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)
Acil Hemşireliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Adli Bilimler (disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Adli Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. İslam SARUHAN(Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Adli Bilimler Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Emel BULUT
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı Doktora Programı
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Peruze ÇELENK
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Doktora Programı
Akıllı Sistemler (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Akıllı Sistemler Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sermin ELEVLİ (Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Öğretim Üyesi)
Akıllı Sistemler Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Alerji ve İmmünoloji (disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Alerji ve İmmünoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Alişan YILDIRAN (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)
Alerji ve İmmünoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Anatomi Ana Bilim Dalı
Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet EMİRZEOĞLU
Anatomi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalı
Antrenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seydi Ahmet AĞAOĞLU
Antenörlük Eğitimi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Arkeoloji Ana Bilim Dalı
Arkeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Vedat KELEŞ
Arkeoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Avrupa-Akdeniz Kültürler ve Turizm (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Avrupa-Akdeniz Kültürler ve Turizm Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Nalan KIZILTAN(Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Avrupa-Akdeniz Kültürler ve Turizm Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) Programı
Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı
Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ümit SERDAR
Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Türkçe/İngilizce) ve Doktora Programı
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özgür BOSTANCI
Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Beslenme Bilimleri (disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Beslenme Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Pınar SÖKÜLMEZ KAYA (Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi)
Beslenme Bilimleri Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal KILIÇ
Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr.Eminet ŞENDURUR
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Bitki Koruma Ana Bilim Dalı
Bitki Koruma Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Miray SÖKMEN
Bitki Koruma Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Leman TOMAK
Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Biyoloji Ana Bilim Dalı
Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan YALÇIN
Biyoloji Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Coğrafya Ana Bilim Dalı
Coğrafya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali UZUN
Coğrafya Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülfem BAKAN
Çevre Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (Türkçe/İngilizce) ve Doktora Programı
Deney Hayvanları Araştırmaları (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Deney Hayvanları Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Buğra GENÇ (Veteriner Fakültesi Veteriner Hekimliği Öğretim Üyesi)
Deney Hayvanları Araştırmaları Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Dil Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalı
Dil Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özlem YAŞAR
Dil Konuşma Terapisi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Dini Danışmanlık ve Rehberlik (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Dini Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan DAM (İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Öğretim Üyesi)
Dini Danışmanlık ve Rehberlik Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans(İÖ) Programı
Dölerme ve Suni Tohumlama (Veteriner) Ana Bilim Dalı
Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mesut ÇEVİK
Dölerme ve Suni Tohumlama Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Ebelik Ana Bilim Dalı
Ebelik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeliha KOÇ
Ebelik Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı
Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Seher BALCI ÇELİK
Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Eğitim Yönetimi Tezli/Tezsiz (UE)/Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans Programı
Eğitimin Felsefi, Sos. Ve Tar. Temelleri Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tezli Yüksek Lisans ve Doktoara Programı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mustafa AKTAŞ
Elektrik-Elektronik Ana Bilim Dalı Tezli (Türkçe/İngilizce) Yüksek Lisans ve Doktora (Türkçe/İngilizce) Programı
Endodonti Ana Bilim Dalı
Endodonti Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet AYDEMİR
Endodonti Ana Bilim Dalı Doktora Programı
Evde Hasta Bakım Hemşireliği (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Evde Hasta Bakım Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İlknur AYDIN AVCI (Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Evde Hasta Bakımı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz (UE)/Tezsiz (İÖ) Programı
Evlilik ve Aile Danışmanlığı (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Evlilik ve Aile Danışmanlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Yaşar BARUT (Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Evlilik ve Aile Danışmanlığı Ana Bilim Dalı Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans Programı
Felsefe Ana Bilim Dalı
Felsefe Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Lokman ÇİLİNGİR
Felsefe Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı
Felsefe ve Din Bilimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erkan PERŞEMBE
Felsefe ve Din Bilimi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Fizik Ana Bilim Dalı
Fizik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muarrem DİNÇER
Fizik Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Fizyoloji Ana Bilim Dalı
Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erdal AĞAR
Fizyoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Sadettin TURHAN
Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Sağlık, Gıda Güvenliği ve İlgili Politikalar(OMÜ-Akdeniz Üniversitesleri Topluluğu arasında imzalanan iş birliği sözleşmesi kapsamında yürütülmektedir.) Tezli Yüksek Lisans (İng) Programı

Girişimcilik ve Yenilikçilik (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Girişimcilik ve Yenilikçilik Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bahar TÜRK (bafra İşletme Fakültesi Pazarlama Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Girişimcilik ve Yenilikçilik Ana Bilim Dalı Tezli(Türkçe/İngilizce)/Tezsiz (UE/UE-İng.) Yüksek Lisans Programı
Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı
Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali SEYLAN
Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı
Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Damla BULUT
Müzik Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans/Tezsiz (İÖ) ve Doktora Programı
Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cihat DÜNDAR
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Doktora Programı
Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCI
Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sebahattin BEKTAŞ
Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner) Ana Bilim Dalı
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner) Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Prof. Dr. İsmail KAYA
Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları (Veteriner) Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Hemşirelik Ana Bilim Dalı
Hemşirelik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlknur AYDIN AVCI
Hemşirelik Bilim Dalı Tezli/Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Bilim Dalı Tezli/Tezsiz(İÖ) Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Hesaplamalı Bilimler Ana Bilim Dalı
Hesaplamalı Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Sedat AKLEYLEK
Hesaplamalı Bilimler Ana Bilim Dalı Doktora Programı
Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman KAPLAN
Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
İktisat Ana Bilim Dalı
İktisat Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ebul Muhsin DOĞAN
İktisat Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans ve Doktora Programı
İletişim Bilimleri (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇAKIN (İletişim Fakültesi Radyo ve Sinema Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı Medya ve İletişim Bilimleri Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı
İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki KARACA
İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı
İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet ÇAKIR
İslam Tarihi ve Sanatları Ana Bilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programı
İstatistik Ana Bilim Dalı
İstatistik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel TERZİ
İstatistik Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans(Türkçe/İngilizce) ve Doktora(Türkçe/İngilizce) Programı

Veri Bilimi Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı

İşletme Ana Bilim Dalı
İşletme Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan GÜL
İşletme Bilim Dalı Tezli/Tezsiz(İÖ) Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Muhasebe-Finansman Bilim Dalı Tezli/Tezsiz(İÖ) Yüksek Lisans Programı
İşletme ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı
İşletme ve Endüstri İlişkileri Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Tuba BEKİŞ
İşletme ve Endüstri İlişkiler Ana Bilim Dalı Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans Programı
Kadın ve Aile Araştırmaları (Dİsiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Kadın ve Aile Araştırmaları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hatice KUMCAĞIZ (Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Kadın ve Aile Araştırmaları Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı
Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Hasan Tahsin KEÇELİGİL
Kamu Hukuku Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans Programı
Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı
Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Nuray KESKİN
Kamu Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bilim Dalı Tezsiz (UE) Yüksek Lisans Programı
Yerel Yönetimler Bilim Dalı Tezsiz (UE) Yüksek Lisans Programı
Kardiyopulmoner Fizyoterapi (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Kardiyopulmoner Fizyoterapi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mahmut YARAN (Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi)
Kardiyopulmoner Fizyoterapi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Kimya Ana Bilim Dalı
Kimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necati MENEK
Kimya Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz(UE) Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feza GEYİKÇİ
Kimya Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Klinik Sinir Bilimleri (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Klinik Sinir ve Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim Levent GÜNGÖR ( Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)
Klinik Sinir Bilimleri Ana Bilim Dalı Doktora Programı
Klinik Toksikoloji (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Klinik Toksikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı ---
Klinik Toksikoloji Ana Bilim Dalı Doktora Programı
Kulak Burun Boğaz (Odyoloji) Ana Bilim Dalı
Kulak Burun Boğaz (Odyoloji) Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Sinan ATMACA
Kulak Burun Boğaz (Odyoloji) Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Naci KURGAN
Makine Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Matematik Ana Bilim Dalı
Matematik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Emin KASAP
Matematik Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz (UE) Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat TAŞ
Fizik Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Tezli/Tezsiz(UE)/Tezsiz(İÖ) Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Matematik Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Biyoloji Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Engin BURGAZ
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat ŞAHİN
Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Moleküler Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı (Aktarılan)
Moleküler Tıp (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Moleküler Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayhan DAĞDEMİR (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi)
Moleküler Tıp Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Müzik Ana Bilim Dalı
Müzik Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serhat YENER
Geleneksel Türk Müziği Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Müzikte Yorumculuk Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Müzik Bilim Dalı Sanatta Yeterlilik Programı
Nanobilim ve Nanoteknoloji (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Nanobilim ve Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Müberra ANDAÇ ( Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Nanobilim ve Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans (İngilizce) ve Doktora (İngilizce) Programı
Nöropazarlama (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Nöropazarlama Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mevlüde Nur ERDEM (İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Nöropazarlama Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Ordodonti Ana Bilim Dalı
Ordodonti Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Tamer TÜRK
Ordodonti Ana Bilim Dalı Doktora Programı
Özel Hukuk(OMU-KTÜ Ortak) Ana Bilim Dalı
Özel Hukuk(OMU-KTÜ Ortak) Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hatice KARACAN ÇETİN
Özel Hukuk(OMU-KTÜ Ortak) Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Pedodonti Ana Bilim Dalı
Pedodonti Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysun AVŞAR
Pedodonti Ana Bilim Dalı Doktora Programı
Periodontoloji Ana Bilim Dalı
Periodontoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Umur SAKALLIOĞLU
Periodontoloji Ana Bilim Dalı Doktora Programı
Protetik Diş Tedavi Ana Bilim Dalı
Protetik Diş Tedavi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Duygu SARAÇ
Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Doktora Programı
Psikoloji Ana Bilim Dalı
Psikoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bozkurt KOÇ
Psikoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Radyolojik Bilimler (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Radoyolojik Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. M. Çağatay TUFAN (Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Radyolojik Bilimler Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Resim Ana Bilim Dalı
Resim Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin EKER
Resim Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı
Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertan ERTAŞ
Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Doktora Programı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serap GÜLEÇ
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Sağlık Yönetimi (disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elif DİKMETAŞ YARDAN (Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Sağlık Yönetimi Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz(UE)/ Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı
Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kemal ÖZKURT
Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Sanat ve Tasarım Ana Bilim Dalı
Sanat ve Tasarım Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Metin EKER
Sanat ve Tasarım Ana Bilim Dalı Sanatta Yeterlilik Programı
Sinir Bilimleri (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Sinir Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Murat TERZİ (Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Sinir Bilimleri Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Sosyal Hizmetler Ana Bilim Dalı
Sosyal Hizmetler Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercümend ERSANLI
Sosyal Hizmetler Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Sosyoloji Ana Bilim Dalı
Sosyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Recep CENGİZ
Sosyoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı
Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Soner ÇANKAYA
Spor Yöneticiliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Su Ürünleri Hastalıkları (Veteriner) Ana Bilim Dalı
Su Ürünleri Hastalıkları (Veteriner) Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ertan Emek ONUK
Su Ürünleri Hastalıkları (Veteriner) Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Sucul Hayvan Hastalıkları Bilim Dalı Doktora Programı
Sürüdürülebilir Tarım Ana Bilim Dalı
Sürdürülebilir Tarım Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Ali ŞEVİK
Sürdürülebilir Tarım Ana Bilim Dalı Doktora Programı
Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı
Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İsmet BOZ
Tarım Ekonomisi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Ana Bilim Dalı
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Taner YILDIZ
Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Tarımsal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı
Tarımsal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz EKİNCİ
Tarımsal Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı
Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilal CEMEK
Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Tarih Ana Bilim Dalı
Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rıza KARAGÖZ
Tarih Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı
Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan KURT
Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Ana Bilim Dalı (Disiplinlerarası)
Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan DENGİZ (Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Ana Bilim Dalı Tezsiz(UE) Yüksek Lisans Programı
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı
Temel Eğitim Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN
Sınıf Eğitimi Bilim Dalı Tezli/Tezsiz(UE)/Tezsiz (İÖ) Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı
Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman ŞAHİN
Temel İslam Bilimleri Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı

Kelam Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

İslam Hukuku Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Hadis Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Tefsir Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı

Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Nermin KILIÇ
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Nurten KARA
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı
Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Sırrı BİLGE
Tıbbi Farmakoloji Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Uluslararası Düzenleyici Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman BİRİNCİ
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Tıbbi Resimleme (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Tıbbi Resimleme Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali SEYLAN (Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim ve Tasarım Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Tıbbi Resimleme Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Coşkun GÜLSER
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı
Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Yetkin BULUT
Turizm İşletmeciliği Ana Bilim Dalı Tezli/Tezsiz(İÖ) Yüksek Lisans Programı
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Selçuk ÇIKLA
Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dursun Ali AKBULUT
Tarih Eğitimi Bilim Dalı Tezli/Tezsiz(UE) Yüksek Lisans Programı
Coğrafya Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı
Sosyal Bilimler Eğitimi Tezli/Tezsiz(UE) Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şule SANAL (Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi)
Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı
Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Şerife TÜTÜNCÜ
Veteriner Histoloji ve Embriyoloji Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Veteriner İmmunohistiloji ve Embriyoloji Bilim Dalı Doktora Programı
Veteriner Anatomisi Ana Bilim Dalı
Veteriner Anatomisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat KABAK
Veteriner Anatomisi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Veteriner Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
Veteriner Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Göknur TERZİ GÜLEL
Veteriner Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Veteriner Biyokimyası Ana Bilim Dalı
Veteriner Biyokimyası Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ali ERTEKİN
Veteriner Biyokimyası Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Veteriner Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Veteriner Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet ÖZAK
Veteriner Cerrahisi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Veteriner Doğum ve Jinekolojisi Ana Bilim Dalı
Veteriner Doğum ve Jinekolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat FINDIK
Veteriner Doğum ve Jinekolojisi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Veteriner Farmakoloji-Toksikolojisi Ana Bilim Dalı
Veteriner Farmakoloji-Toksikolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman AKSOY
Veteriner Farmakoloji-Toksikolojisi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Veteriner Fizyolojisi Ana Bilim Dalı
Veteriner Fizyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Mehmet KAYA
Veteriner Fizyolojisi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Veteriner İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı
Veteriner İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet TÜTÜNCÜ
Veteriner İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Veteriner Mikrobiyolojisi (disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Veteriner Mikrobiyolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Timur GÜLHAN (Veteriner Fakültesi Klinik Öncesi Bilimler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Veteriner Mikrobiyolojisi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Veteriner Parazitolojisi Ana Bilim Dalı
Veteriner Parazitolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Şinasi UMUR
Veteriner Parazitolojisi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Veteriner Patolojisi Ana Bilim Dalı
Veteriner Patolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Mahmut SÖZMEN
Veteriner Patolojisi Ana Bilim Dalı Doktora Programı
Veteriner Virolojisi Ana Bilim Dalı
Veteriner Virolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Semra GÜMÜŞOVA
Veteriner Virolojisi Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Veteriner Zootekni Ana Bilim Dalı
Veterinerlik Zootekni Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Filiz AKDAĞ
Veterinerlik Zootekni Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı
Yabancı Diller Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Rıfat GÜNDAY
Alman Dili Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
İngiliz Dili Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı
Fransız Dili Eğitimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları (Disiplinlerarası) Ana Bilim Dalı
Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Recep TAPRAMAZ (Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi)
Yenilenebilir Enerji ve Uygulamaları Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı
Zootekni Ana Bilim Dalı
Zootekni Ana Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Güray ERENER
Zootekni Ana Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programı