Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kurupelit Kampüsü

Elektronik Öğrenci Arşiv

Mürüvet AYDOĞDU

Tel: 0 362 312 19 19 -1898

e-mail: muruvet.karas@omu.edu.tr

Elektronik Öğrenci Dosyası Arşiv Personeli